Enegic

Enegic är en produkt som är en del av lösningen på effektproblematiken samtidigt som den också hjälper svenska hushåll, företag och bostadsrättsföreningar att sänka sina elkostnader.

Enegic logotyp
Enegic Zaptec
enegic lastbalansering

Enegic lastbalansering

Enegic är den ultimata lösningen för effektiv och smart lastbalansering av elbilsladdning. Genom att övervaka och fördela elströmmen för varje laddstation eller laddbox gör Enegic det möjligt att undvika överbelastning och optimera användningen av den tillgängliga effekten. Med sin avancerade teknologi och anpassningsbara funktioner är Enegic ledande inom optimerad laddningshantering, den smarta produkten för effektmätning och effektstyrning.

Enegic är framtagen för att fungera i alla typer av fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplas direkt in på elsystemets faser. Systemet är framtaget för professionell mätning och styrning av elförbrukare i din fastighet.

Varför behövs lastbalansering?

När det gäller laddning av elbilar är det viktigt att undvika överbelastning av det elektriska systemet. Med en ökande mängd elbilar på vägarna och flera fordon som laddas samtidigt kan den samlade belastningen bli för hög för fastighetens elnät att hantera. Det kan leda till strömavbrott och kostsamma reparationer. Här kommer lastbalansering in i bilden. Genom att fördela laddningen jämnt över tid och mellan laddstationer optimerar lastbalanseringen användningen av elkapaciteten och säkerställer en smidig och pålitlig laddningsupplevelse.

Med Enegic monitor one mäter och övervakar du fastighetens effektuttag i realtid. One är designad för att vara kompatibel med P1/RJ12 och är otroligt lätt att installera. Enegic är en avancerad lösning för dynamisk lastbalansering av större elförbrukare. En typisk sådan elförbrukare är laddboxen till elbilen. Enegic monitor one gör det enkelt att övervaka fastighetens elförbrukning och är framtagen för smart mätning och styrning av elförbrukare i din fastighet.

Vill du erbjuda dina kunder Enegic lastbalansering och bli återförsäljare?

Bli återförsäljare här!
Enegic One

Enegic Monitor One

Övervaka din elektriska infrastruktur och optimera ditt effektuttag.

  • P1/RJ12
  • Enkel att installera
  • Solceller
  • Avancerad effekthantering
enegic logo

Fördelar med Enegic Lastbalansering

Optimerad användning av elkapacitet

Enegic fördelar laddningen intelligent för att undvika överbelastning och säkerställa att fler fordon kan laddas samtidigt utan att kompromissa med prestanda och tillförlitlighet. Detta leder till en effektivare och mer hållbar laddningsinfrastruktur.

Anpassningsbar och flexibel

Enegic kan konfigureras och anpassas efter specifika behov och krav. Det integreras sömlöst med befintliga laddningsinfrastrukturer och stöder olika typer av laddboxar och elbilar. Dess flexibilitet möjliggör en skalbar lösning som växer i takt med behoven och antalet laddstationer.

Smart laststyrning

Enegic prioriterar laddningen baserat på individuella inställningar och laddningsbehov. Detta ger användarna en anpassningsbar laddningserfarenhet samtidigt som den totala belastningen förblir inom säkra gränser.

Övervakning och rapportering

Enegic erbjuder omfattande övervakning och rapporteringsfunktioner som ger insikter i laddningsaktiviteten och belastningen. Detta underlättar för fastighetsägare och laddningsoperatörer att optimera driftsprestandan och hantera energiförbrukningen mer effektivt.

Integrationer

  • Zaptec
  • Easee
  • Amina
  • Charge Amps
  • Monta
Användarvänlig app

Enegics app är utvecklad för att du som användare ska kunna övervaka ditt effektuttag i realtid. Målet är att ge dig information som tillåter dig att optimera din effektanvändning genom att i vissa fall styra din laddbox eller andra stora effektförbrukare.

Enegic app