Köpvillkor Skårebo Energi AB

Allmänt

Följande köpvillkor gäller från och med 2022-01-01.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på skarebo.se finns bara på svenska.

För att kunna handla på skarebo.se måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på skarebo.se. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljaren” är: Skårebo Energi AB som säljer varor på skarebo.se. ”Säljaren” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”.

Kontaktuppgifter till Skårebo Energi AB:Org.nr. 559277-1355Adress till huvudkontoret: Fordonsvägen 17, 6 tr, 553 02 Jönköping, Jönköpings länTelefon till kundtjänst: 010 – 33 33 319

Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”kunden” ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.

Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du använda ångerrätten.

Skårebo Energi AB tar inget ansvar för att huvudsäkringarnas kapacitet är tillräcklig i kundens fastighet.

Om det finns solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation i ditt hem behöver du meddela oss detta vid köptillfället.

Om du vill ringa oss kan du kontakta Skårebos kundtjänst på 010 – 33 33 319.

3. Installerat & klart

Skårebo är ett auktoriserat Elinstallationsföretag och vi samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Vi har några egna installatörer men de flesta av installatörerna är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner

Vid installerat & klart så levererar vi i enlighet med orderbekräftelsen som du fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista. Arbeten utöver beställningen kan beställas direkt av installatören och faktureras då av Skårebo efter utfört arbete.

3.1 Köp av Installationstjänster

Kunden eller kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Skårebo eller dess samarbetspartner får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Skårebo eller dess samarbetspartner inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Skårebo rätt att fakturera kunden de kostnader som detta orsakar. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Skårebo’s orderbekräftelse och ska meddelas till Skårebo via email på kontakt@skarebo.se med angivande av ordernumret.

Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än kunden ansvarar kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats innan installationen påbörjas.

Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

Omfattning Standardinstallation - Standard 16A 3-fas (11kW) *

Detta ingår: Installation av laddbox på väggFörläggning av kabel max 12 meter (5G2,5mm2) från elcentral/undercentral)4 arbetstimmar inkl. restidMontering av 3-fas 16A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåpMax 2 väggenomföringar i gips/trä eller 1 väggenomföring med tätning i tegel eller betong.Inkoppling och idrifttagning av laddboxKörning ingår med 60 km från närmsta depå T/RGaranti på installationen 2 år.

Omfattning installation – Anpassad installation 16A 3-fas (11kW)

Detta ingår:Installation, inkoppling och driftsättning av Easee laddbox på löpande räkning.I grundpriset ingår 3 arbetstimmar.

Pris för servicebil inkluderar 5 mil T/R. Garanti på installationen 2 år.

Omfattning installation - Med egen installatör- För dig som har eller vill nyttja egen installatör för installationen

Detta ingår (Så går det till om du vill använda egen installatör):För att kunna få ta del av grönt teknikavdrag behöver din installatör skicka kostnaden(fakturan) för din installation till oss på Skårebo.Vi tar då upp fakturan hos oss, betalar den åt dig och lägger på din installationskostnad på din beställning, med avdrag för grönt teknikavdrag.För detta tar vi ut en avgift. För aktuella priser se vår hemsida. 

3.2 Särskilda villkor vid köp via egen installatör

Fakturan från din installatör ska ställas ut på:

SKÅREBO ENERGI AB

FORDONSVÄGEN 17,

553 02 JÖNKÖPING.

Fakturan ska sedan MAILAS till inbox.lev.1085491@arkivplats.se

Fakturan ska märkas med ditt namn och ordernummer du fått från oss. Om vi inte fått er faktura från din installatör inom 45 dagar från det att leverans skett från oss äger Skårebo rätten att fakturera hela belopp, inkl. skattereduktion. Reglering om ev. återbetalning av mellanskillnad regleras när fakturan inkommit. Skårebo förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket nekas. Betalningsvillkor är 10 dagar. Skårebo förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att någon del av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Skårebo att söka någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera Skårebos kvarvarande kostnad, samt det material som har beställts genom Skårebo. Resterande tvistiga del får hanteras mellan respektive installatör och kund.

Förutsättningar för installation- Arbete utöver vad som ingår i grundpriset debiteras utifrån gällande prislista. - Material debiteras enligt prislistan 

(Material som ej listats i prislistan debiteras utifrån inköpspris + 20% materialpåslag)- Gräv, schakt och återställning ingår ej- Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej- Hjälpmedel som exempelvis lift eller ställning ingår ej- Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00.

Övriga villkorTillkommande arbete, mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår installationspaketen sker på löpande räkning och debiteras kund utifrån prislistan.

Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna installationspaket.

Om kund själv begär fördröjning av installation, till exempel pga. försenad leverans av bil eller pga. väderförhållanden, tjäle med mera, eller om installationen av annan anledning inte kan genomföras inom 45 dagar efter att vi mottagit och registrerat din order och prishöjning sker innan installationen kan utföras, gäller de nya priserna. Skårebo energi AB ansvarar inte för lokalt nät eller mobiltäckningen på platsen. Du som kund är ansvarig för att det finns lokalt nät/mobiltäckning på platsen.

4. Betalning

När du handlar på Skarebo.se är det Skårebo Energi AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta Skårebos kundtjänst på 010 – 33 33 319.

Alla priser på skarebo.se är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vi fakturerar efter leverans eller installation och fakturan från oss skickas av Skårebo Energi AB till dig. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto för privatpersoner och 20 dagar netto för företag om inget annat har avtalats.

Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

5. Öppet köp

Skårebo tillämpar inte Öppet Köp.

6. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se.

7. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid en månads reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Skårebo Energi AB. Vid köp genom företag med eller utan installation gäller Avtal 90.

8. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att skriftligen meddela säljaren via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Skårebo inom denna tid fått varan i retur.

Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget. Undantag är produkter med abonnemang eller tjänster som ej kan returneras eller att produkten varit installerad.

Skicka varor i retur

Varan ska returneras till vårt returcenter:

Skårebo Energi ABÖstra Brogårdsgatan 5388 40 Trekanten

Produkten ska skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget. Köparen står för fraktkostnaden vid retur. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt. Skårebo har rätt att göra avdrag på det belopp som ska återbetalas för värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt.

Vid avbeställning av installationsarbete där varorna redan skickats till kund står kund för (spårningsbar) returfrakt av varorna samt en avgift om minst 500 kr beroende på hur långt i installationsprocessen/förberedelseprocessen vi kommit. Detsamma gäller om vi hunnit skicka ut dina varor till din tilltänkta installatör.

9. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Användning av information och syfte. Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) Förbättra vår hemsida Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning. Utlämnande till tredje part Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Informationsskydd Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (till exempel fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 2020-04-20 Cookies Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Radera personuppgifter Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på kontakt@skarebo.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter. Samtycke Genom att använda vår webbplats & kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

10. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller per post:

Allmänna ReklamationsnämndenBox 174101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Skårebo Energi AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

11. Abonnemang

Om du har tecknat ett abonnemang, till exempel Skårebo Monta Services, eller en produkt med abonnemang godkänner du Skårebos villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa abonnemang.

11. Grön teknik

För att Skårebo ska kunna ansöka om Grön Teknik Bidrag till dig så krävs det att fakturan är ställd till dig som privatperson. Notera även att fakturan måste ställas till den som står som ägare på fastigheten för att avdraget ska kunna beviljas. Bidraget räknas ut och dras automatiskt av på din faktura.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse

  • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
  • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För fullständiga regler och villkor besök Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Om du angett att du har rätt till avdrag för Grön teknik och nekas faktureras du restbeloppet samt en administrativ avgift om 500 kr. Läs därför noggrant igenom Skatteverkets regler så att du vet att du är berättigad avdrag.