Futurehome

Hjälp dina kunder att få kontroll över energiförbrukningen i sina hem för att frigöra den fulla potentialen av smart energi med produkter från Futurehome.

Futurehome logotyp
Futurehome bakgrund

< Tillbaka till Produkter och tjänster

Energi- och elanvändning har alltid varit ett bekymmer för många husägare. Många är inte medvetna om hur deras energianvändande ser ut eller hur man på det mest effektiva sättet styr sin energikonsumtion. Ett smart sätt att tydliggöra detta är att installera ett smart energistyrningssystem som Futurehomes Smarthub II, som hjälper användaren att få en översikt av sin energianvändning och för att kunna optimera sina energikostnader. Det första steget i energihanteringen är att identifiera potentiella energiförluster och befintliga problem i ett hushåll. Genom att helt enkelt installera ett energistyrningssytem som använder modern teknik för att identifiera strömtjuvar, tider för hög användning och övervakning av energikonsumtion, för att skapa en bra översikt i hemmet.

Bli återförsäljare idag!
Futurehome smarta produkter

I serien ingår en mängd smarta produkter som länkas samman via Smarthub II.

 • Laddboxen Charge
 • HAN/P1-sensor
 • Termostat
 • Puck-reläer
 • Vriddimmer
 • Puckdimmer
 • Vägguttag

Systemet kan automatiskt reagera och styra energiåtgången utifrån timspotpris eller effekttariff för att optimera kostnaden för bland annat värme, vatten eller andra enheter i hemmet. I Futurehome appen får användaren en bra översikt och detaljerade analyser kring den exakta energianvändningen när det gäller värmare, elbilsladdare, vattenberedare eller andra enheter i hemmet. Både i realtid och med översikt för historiska data.

Futurehomes system är baserat på Z-wave och Zigbee, de två mest populära öppna standarder inom branschen för smarta hem så du enkelt kan ansluta produkter och applikationer från tredje part, såsom exempelvis Philips Hue. Det går också att ansluta många andra populära produkter, som kommunicerar via WiFi, till Smarthubben.

futurehome smarthub

Futurehome Smarthub II tillsammans med Futurhome HAN/P1 sensor passar också alldeles utmärkt som smart last- och fasbalansering för laddboxar från EASEE, ZAPTEC, DEFA, CHARGE AMP, GARO ELLER WALLBOX.

futurehome charge

Futurehome Charge

Charge är en strömsmart, säker och framtidssäker elbilsladdare från Futurehome. Charge är utvecklad och designad i Norge och avsedd för hemladdning av alla typer av elbilar. Den är fullpackad med modern teknologi, lätt att använda och kan anslutas till Futurehome-plattformen för full kontroll över energiförbrukningen i hemmet.

 • 22 kW laddstation
 • En- och trefasladdning
 • Full dynamisk last- och fasbalansering när laddaren är ansluten till Smarthub
 • Wifi- och ZigBee-anslutning för smart styrning
 • Stödjer branschstandarden OCPP 1.6 direkt i laddaren

Bli återförsäljare idag!

Lastbalansering på riktigt!

Med fler och fler stora elektriska laster anslutna i bostaden, som till exempel laddbox för ebil, är lastbalansering viktig för att hantera Säkerhet, Energieffektivitet och Bekvämlighet.

Med “Lastbalansering på riktigt” från Futurehome balanseras de stora elektriska lasterna mellan varandra genom Dynamisk lastbalansering och Fasbalansering, så du kan vara säker på att huvudsäkringen inte överbelastas och att elen utnyttjas optimalt, även mot spotpris, utan att det går ut över din bekvämlighet.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering är en smart metod som fördelar elkraften jämnt i ditt hushåll. Den övervakar kontinuerligt elförbrukningsmönstret och fördelar smart ut energin mellan olika apparater. Till exempel, om det är 5 kW tillgänglig och det är lönsamt att ladda elbilen just då, kommer denna effekt utnyttjas just till att ladda elbilen, även om den tillgängliga effekten egentligen är lägre än vad som behövs för att ladda. Systemet hämtar helt enkelt saknad effekt genom att justera tillgänglig laddström till elbilen upp mot den tillgängliga kapaciteten.

Fördelar med Dynamisk lastbalansering från Futurehome;

 • Säkerhet: Futurehome plattformen minskar risken för överbelastning av huvudsäkringen, vilket orsakar strömavbrott. Ser till att alla belastningar får en tillgång till energi i realtid och utöver olika timmar.
 • Energieffektivitet: Futurehome plattformen optimerar energianvändningen, vilket är avgörande för att hålla sig under nivån för huvudsäkringens storlek samt fördela energiuttaget över dygnet för att hålla ner kostnad för en eventuell tariff debiteringsmodell, samt att reducera elkostnaderna. Futurehome plattformen kommer även dynamiskt anpassa dynamiska laster, som till exempel laddbox för elbil, mot den tillgängliga effekten. På detta sätt får man utnyttjad tillgänglig effekt när det finns ett behov eller om elpriset är lågt.
 • Bekvämlighet: Futurehome ser till att dynamiskt lastbalansera dina apparater automatiskt, så att du inte behöver tänka på det eller att oroa dig

Fasbalansering

Fasbalansering säkerställer att elbilen får maximal tillgänglig laddström genom att dynamiskt byta mellan 3- och 1-fas laddning, och prioritera laddning på den fasen/faserna med mest tillgänglig kapacitet. Detta är särskilt viktigt för att få mesta möjliga laddeffekt när man lastbalanserar, vilket säkrar effektiv och oavbruten laddning.

Fördelar med Fasbalansering från Futurehome:

 • Säkerhet: Futurehome plattformen minskar risken för överbelastning av en enskild fas, vilket kan orsaka strömavbrott.
 • Energieffektivitet: Fasbalansering håller elkraften jämnt fördelad över faserna och förhindrar energiförluster. På detta sätt kan man utnyttja mer effekt när det är behov eller om det är billig el. Med fasbalansering kan man ladda upp till 5 gånger snabbare genom att utnyttja ledig kapacitet så effektivt som möjligt.
 • Stabil strömförsörjning: Säkerställer att dina apparater fungerar, tillsammans eller var för sig, och att spänningsnivån är stabil.
elva bil