Frågor och svar om Elsäkerhetsverkets beslut om säljstopp för Easee laddbox

Pressmeddelande från Easee 230315

Easee

Uppdatering 230617:

Många har frågor om den pågående processen ang. Elsäkerhetsverkets beslut om säljstopp för Easee Home och Easee Charge på den svenska marknaden. Därför har Elsäkerhetsverket svarat på en del av dessa frågor.

Easee har överklagat beslutet och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Senast den 24:e juli ska Elsäkerhetsverket ha svarat på Easees yttrande.

Easee har också inkommit till Elsäkerhetsverket med en åtgärdsplan för redan installerade laddboxar vilket granskas nu av Elsäkerhetsverket. Svar på detta kommer lämnas tidigast 24:e juli efter det att Förvaltningsrätten har fått svar från Elsäkerhetsverket ang. Easee senaste yttrande.

Läs Elsäkerhetsverkets hela uttalande här.

230315:

Med anledning av Elsäkerhetsverkets beslut om ett säljstopp för och återkallande av Easee Home/Charge vill vi informera följande:

Säljstoppet och återkallandet gäller endast importörer, leverantörer och återförsäljare. De laddboxar som redan är installerade återkallas inte. Elsäkerhetsverket har inte utfärdat något användningsförbud. Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan. De är av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant beslut.

Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsbeslutet, vilket också framhålls i Elsäkerhetsverkets rapport. I rapporten konstateras att Elsäkerhetsverket inte anser att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Läs Easees pressmeddelande här nedanför.

Pressmeddelande från Easee 230315

Elsäkerhetsverket har infört säljförbud för Easee-laddare. Vad betyder det för mig?

Elsäkerhetsverket har infört ett omedelbart försäljningsförbud för Easee-laddare. Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i Sverige.

Easee håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut och har dokumenterat detta grundligt – både tekniskt och juridiskt. Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan.

Easee anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud, och de kommer att arbeta för att bli tillgängliga för försäljning snart igen.

För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att Easees laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom.

Easee är övertygade om att deras produkter är de säkraste på marknaden idag – och alla deras kunder kan ladda helt säkert. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.

För dig som användare av Easees produkter kommer ingenting att förändras. Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, molnlösningen och uppkopplingen kommer att fungera precis som tidigare.

Vad är status nu och vad händer sedan mellan Easee och Elsäkerhetsverket?

Easee har lämnat in en direkt överklagan mot försäljningsförbudet i Sverige. De anser att deras produkter är de säkraste på marknaden idag – och håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut. De förväntar sig att begäran om inhibition ska behandlas inom några dagar och att försäljningsförbudet upphör medan överklagandet behandlas.

Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och en begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. De är starkt oeniga med Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. De anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. De förväntar sig att begäran om inhibition som kan ta bort det omedelbara försäljningsförbudet, kommer att övervägas inom kort.

Easee ser fram emot överklagandeprocessen, där de återigen kommer att bevisa varför deras laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition accepteras blir det inget försäljningsförbud under tiden.

Anser Elsäkerhetsverket att Easees sedan tidigare installerade laddare som säkra och kommer det att bli en återkallelse?

Elsäkerhetsverket har inte begärt någon återkallelse av några tidigare installerade Easee–laddare och bedömer därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket lyfter i sin rapport fram att det inte finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Alla Easees befintliga kunder kan fortsätta ladda helt säkert. Säkerhet har alltid varit huvudfokus på Easee, och de skulle aldrig tillåta kunder att ladda med en osäker laddare.

Har denna process någon inverkan på verksamheten i Norge? Blir det försäljningsförbud här?

All verksamhet i Norge kommer att fortsätta som vanligt. Beslutet berör endast Sverige och det kommer inga förändringar i verksamheten i Norge. Easees laddare finns tillgängliga och godkända för försäljning som vanligt.

Vad händer med supporten för mina Easee-produkter?

Easee kommer att leverera samma tekniska support och uppdateringar till sina laddare, sin molntjänst och operativsystem på alla sina marknader. De kommer att öka antalet av tillgänglig teknisk supportpersonal för att hjälpa och stödja sina kunder så mycket som möjligt.

Vad händer härnäst med uppdateringar av mina Easee-produkter?

Easee kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera sina produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla sina kunder – oavsett var de befinner sig.