INSTALLATION LADDBOX
- I HELA SVERIGE


INSTALLATION AV LADDBOXAR
Vi erbjuder idag installation av din laddbox i hela Sverige genom någon av våra 150 lokala installatörer runt om i landet. Du kan välja mellan Standard installation, Installation Light och/eller installation på löpande räkning.

Vilken av dessa installationer som passar just dig beror helt på omfattningen av din installation och förutsättningarna i din fastighet. Kontakta oss gärna för en rådgivning kring just din installation. 


SKATTEREDUKTION GRÖN TEKNIK

Du som kund har rätt till skattereduktion om 50% vid beställning av installation till din laddbox.
Det gäller även på alla tillbehör som beställs i samband med att du beställer en installation

Väljer du laddbox inkl. installation i webshoppen inkluderar priser redan 50% skattereduktion,
Läs mer på Skatteverkets hemsida ➜

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Kan jag använda mig av egen elektriker/installatör och få Grön Teknik avdrag?

Ja, vi erbjuder två alternativ om du har eller vill använda en egen elektriker/installatör.

1)Er installatör kan skicka fakturan för er installation till oss, så får ni en samlingsfaktura för arbete och material med 50%ROT-Avdrag från oss. 

 1. Din ergen installatör kan då skicka sin fakturan för er installation till oss på Skårebo, så får ni sedan en samlingsfaktura för arbete och material med 50%ROT-Avdrag från oss.
 2. Vi har även möjlighet att skicka en fakturera på allt material till sin egna elinstallatör, som sedan ställer ut en samlingsfaktura för arbete och material med 50%ROT-Avdrag åt dig. 


BESTÄLLNING AV INSTALLATION
Vad händer när jag har beställt en installation?

 1. Vi skickar en orderbekräftelse där du kan följa din leverans.
 2. I samband med ditt ordererkännande och inför installationen ber vi dig att ta fram en del uppgifter:
  - Foto på din elcentral och fasadmätarskåp
  - Foto där du vill ha laddboxen installerad
  - Bedöm gärna avståndet mellan elcentral och fasadmätarskåp till placeringen av laddboxen.
  - Ange eventuella avvikelser mot nedan förutsättningar
 3. Våra behöriga Elektriker kommer att kontakta dig för att boka en tid för installationen.
 4. Laddboxen levereras sedan till installatören som tar med sig laddboxen och övriga tillbehör.
 5. Installationen utförs sedan på det datumet ni bestämt direkt med installatören som kommer hem till er. När du tar emot installatören skall du visa var Laddboxen skall sitta. Installatören kan behöver tillgång till hela din fastighet under hela installationsprocessen. Vid driftsättningen som görs i slutet av installationen behöver du närvara på plats för skapande av konto samt ev wifi-inställningar.
 6. Sist så driftsätts din laddbox och är då klar för laddning. 
 7. Installatören sammanställer sedan materialåtgång och arbetstid, först därefter kommer du sedan att få en faktura på din beställning. I samband med detta kommer även eventuella installationtillägga att adderas till din faktura.


Våra installationsalternativ

  1) På Löpande räkning


  Passar dig med en väldigt enkel eller väldigt omfattande installation


  Installationen utförs på löpande räkning och du betalar varken för mer eller mindre än vad det faktiskt kostar. Material påslag för installationsmaterial om 20% mot inköpskostnad tillämpas vid fakturering.

  2) Installation LIGHT


  Passar dig med en något mindre omfattande installation och som vill veta vad det kostar

   - Installation av laddbox på vägg (Träfasad)
   - Kabellängd max 8 meter (5G2,5) inkl.              klamring
   - Upp till 3 arbetstimmar inkl. restid <40 km
  -  Kostnad för servicebil ingår
   - Inkoppling och idrifttagning av laddbox
   - 1 väggenomföringar i gips/trä.

   - Garanti på installationen 2 år

  3) Standard Installation


  Passar dig de allra flesta installationerna och där man vill veta vad det kostar.


   - Installation av laddbox på vägg (Träfasad)
   - Kabellängd max 12 meter (5G2,5) inkl.            klamring
   - Upp till 4 arbetstimmar inkl. restid <60 km
   - Ny säkring 3polig 16 A i elcentral eller            fasadmätarskåp
  -  Kostnad för service bil ingår
   - Inkoppling och idrifttagning av laddbox
   - Max 2 väggenomföringar i gips/trä eller 1      väggenomföring med tätning i tegel eller      betong.

   - Garanti på installationen 2 år

  Förutsättningar för installation

  • Vid användande av befintligt kablage, t ex vid ersättande av befintliga motorvärmarstolpar, förutsätts att
   kabeln är en 5-ledare.
  • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot Wifi (eller ev 3G/4G-modem) ska finnas på installationsplatsen
  • Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07-16
  • Utrymmet för installationen skall vara fritt från skrymmande material


  Följande ingår ej vid installationen och utgör tilläggskostnader

  • Montering av markstolpe
  • Utbyggnad eller uppsäkring av elcentral / flytt av el-central
  • Håltagning genom betongvägg (Vid installation löpande räkning och light)
  • Hjälpmedel som ex. lift, ställning
  • Gräv, schakt och återställning


  Kostnad för tillkommande elarbeten (Priser inkl.moms)                                            Utan Avdrag      Grönt Teknik Avdrag

  • Tillkommande arbetstid per påbörjad timme………………………………………………….......................………....750kr/h                       375kr/h
  • Uppgradera grundinstallation LIGHT för laddning upp till 20-25A 17,2kW*..................950kr                           475kr
  • Uppgradera grundinstallation STANDARD för laddning upp till 20-25A 17,2kW*.....950kr                           475kr
  • Uppgradera grundinstallation LIGHT för laddning upp till 32A 17,2kW*.........................1875kr                          938kr
  • Uppgradera grundinstallation STANDARD för laddning upp till 25A 17,2kW*............1875kr                          938kr
  • Extra installationskabel 5G2,5mm2. Pris/meter..……………………………..……………………..........................170kr/m                       85kr/m
  • Extra installatiomskabel 5G6mm2. Pris/meter.…………………………………..…….....................................…210kr/m                     105kr/m
  • Extra håltagning standard innervägg max 100mm…………………………………………......................……….200kr/st                    100kr/st
  • Extra håltagning standard yttervägg max 300mm………………………………………………….......................350kr/st                     175kr/st
  • Höjning av huvudsäkring 20-35A (inkl. för- & efteranmälan)……….………………............................1500kr                          750kr
  • Minikapsling (4/6-modulers) för inkoppling och avsärking av laddbox…..………......….850kr/st                    425kr/st
  • Kapsling (IP Klassad 4/6-modulers) för inkoppling och avsärking av laddbox…1450kr/st                    725kr/st
  • Jordfelsbrytare Typ A (Krävs vid vissa installationsförutsättningar)...............................876kr/st                    438kr/st
  • Personskyddsbrytare 4-polig 25A)…………………………………………………………..………………..................................1500kr/st                   750kr/st
  • Kabelskydd på vägg (krävs vid tegel eller putsfasad)………………………………………………..................200kr/m                   100kr/m
  • Installation och konfiguration Enegic lastbalansering till Easee..............................................400kr                        200kr
  • Vägguttag 230V 1-vägs............................................................................................................................................600r                         300kr  
  • 230V vägguttag i fasadskåp inkl. PSA och ny kapsling.................................................................1500kr                        750kr
  • Ny 3-polig 16 eller 20A gruppsäkring..........................................................................................................390kr                         195kr
  • Ny 1-polig 10 eller 16A gruppsäkring............................................................................................................180kr                          90kr
  • Bilkostnad per mil inkl. restid vid löpande räkning……………………………………………….........................64kr/mil                   64kr/mil
  • Bomkörning och ej avbokad installation debiteras.........................................................................2350kr                      2350kr

  Material eller arbetsmoment som inte anges i prislistan utförs på löpande räkning och med ett materialpåslag om 20% på inköpskostnad.

  Merkostnader vid mer omfattande installation än vad som uppges för en grundinstallation Light eller Standard faktureras och betalas av slutkund i samband med slutavräkning efter utförd installation. Du som kund ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för Installation Light eller Standard Installation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande.

  Vid beställning av installation av laddbox godtar du som slutkunden eventuella merkostnader
  som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna installationsförutsättningar.

  20